PC's Interface Hardware Community เลือกภาษา

thaiio.com english version  thaiio.com thai version   
บริการ Bandwidth Speed Test เป็นบริการใหม่ ที่คุณสามารถเข้ามาเพื่อวัด ความเร็วอินเทอร์เน็ต ของคุณได้อย่างง่ายๆ
โครงงานคอมพิวเตอร์ควบคุม
 8 Output Relay Board New!

 4x4 I/O Board New!

 I/O 11 Vdc ด้วย Com Port

 ควบคุมอุปกรณ์นิวเมติก

 ควบคุมบอร์ดแสดงผล LED

 ควบคุม Stepper Moter(ใช้ IC)

 ควบคุม Stepper Moter(ใช้ TR)

 วงจรควบคุม Step Motor ตอนที่1

 วงจรควบคุม Step Motor ตอนที่2

  ไมโครคอนโทรลเลอร์ #1

  ไมโครคอนโทรลเลอร์ #2

  ไมโครคอนโทรลเลอร์ #3

  ไมโครคอนโทรลเลอร์ #4

News Letter


Sign InCancle

สวัสดีครับ เพื่อนๆสมาชิก ไทยไอโอ
  เขียนโปรแกรมติดต่อผ่าน Serial Port ด้วย C# .NET New!
ใช้ Object ของ .NET ชื่อ SerialPort หลักการเขียนง่ายๆสไตร์ C#.NET พร้อมโปรแกรมตัวอย่างส่งข้อความ สามารถทดลองกับ PC เราได้เลยด้วยวิธี Loop back

  Parallel Port Driver(Dll ) สำหรับรันบน WinXP 64 bit
มาแล้วครับ parallel port driver สำหรับ winxp 64 bit ซึ่ง version นี้ใช้ได้ทั้ง winxp 32 bit ด้วยครับ

เขียนโปแกรม Fourier transform ด้วย Visaul basic
ซอร์ทโค๊ดและโปรแกรมที่พัฒนาด้วย visual basic สำหรับ Fourier transform ซึ่งจะกล่าวถึงการสร้างและแปลง waveform

เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วย VB โดย แมงเม่า
ผมว่าน่าจะเป็นแหล่ง VB code และ ทิป เทคนิค การเขียนโปรแกรมที่ดีมาก ที่สำคัญครอบคลุมหลายเรื่อง เยอะไม่เยอะเข้าไปดูกันเองแล้วกัน

VC++ remote debugging connection with internet protocol
ขั้นตอนการใช้ รีโมท ดีบัก ในวิชวลซีพลัสๆ(Visual C++) ผ่าน ระบบ network หรือระบบแลนด์(LAN)
http://www.english.thaiio.com/vc-remote-debugging-connection-with-internet-protocol/

RFID Interfacing and Rading in Visual C++ Programming
ระบบ RFID ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเรา หลายท่านอาจเคยใช้งานระบบ RFID ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวก็ได้ เรามาลองทำความรู้จักกับระบบ RFID กันให้มากขึ้นอีกนิด ระบบตรวจสอบรหัสโดยใช้ความถี่วิทยุ (RFID) เป็นที่ยอมรับอย่างสูงว่า เป็นเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานที่ต้อง การการบ่งบอกความแตกต่างหรือข้อมูลจำเพาะของแต่ละบุคคล ที่สามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และมีความเป็นอัตโนมัติกว่าระบบตรวจ สอบรหัสในระบบอื่นๆ เช่น รหัสแบบแท่ง (Barcode) การใช้งานที่ง่ายและยังเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการเสริมในเชิงพาณิชย์ด้านต่างๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ยังผลให้การขยายตัวของการใช้งาน RFID/SmartCard สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
http://www.thaiio.com/Project/rfidproject.html

CAN & CANopen
CAN ย่อมาจาก Controller Area Network หมายถึง การควบคุมพื้นที่เครือข่าย (การนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อใช้ข้อมูล โปรแกรมหรืออุปกรณ์บางอย่างร่วมกัน) ซึ่ง CAN คือ มาตรฐานการติดต่อสื่อสารแบบอนุกรม, มันต้องการการส่งข้อมูลเป็นรหัสจังหวะทางไฟฟ้า โดยการใช้สายสัญญาณการติดต่อสื่อสารเพียง 2 เส้น, ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 11898.ลักษณะสำคัญและการใช้ประโยชน์ ของ CAN
http://www.thaiio.com/CANinfo_thai.html

โครงงานควบคุม เชื่อมต่อ 4 อินพุต / 4 เอาต์พุต
โครงงานนี้ เราจะนำไปใช้ได้ทั้งควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น สเต็ปมอเตอร์,เปิดปิดหลอดไฟ เป็นต้น
www.thaiio.com/project/8output_relay_project.html

โครงงานควบคุม เชื่อมต่อ 4 อินพุต / 4 เอาต์พุต
โครงงานนี้ เราจะนำไปใช้ได้ทั้งควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น สเต็ปมอเตอร์,เปิดปิดหลอดไฟ เป็นต้น และ มีในส่วนของการรับสัญญาณภายนอก เช่น สวิท์ช,เซ็นเซอร์ เป็นต้น
www.thaiio.com/project/4input_4output_board_project.html

การติดต่อควบคุมการแสดงผลจอ LCD ด้วย C# .NET
ทำความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมด้วย C#.NET ควบคุมการแสดงผลของจอ LCD ผ่าน Printer Port โปรแกรมแกรมนี้จะควบคุมการทำงานของ LCD ให้แสดงผลออกที่จอ ด้วยการควบคุมสัญญาณและส่งข้อมูล ผ่าน printer port
http://www.thaiio.com/prog-cgi/CshapeLCD-thai.html

การเขียนโปรแกรมติดต่อกล้องวีดิโอ webcam ด้วย VB.NET
บทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมติดต่อกล้องวีดิโอ หรือ ที่เราเรียกว่า webcam ที่คุณอาจจะมีอยู่ในมือแล้วขณะนี้ ซึ่งมันง่าย มากๆ ในการต่อ webcam โดยที่ใช้ Windows XP เพราะมันมี Driver ที่สนับสนุนกล้องนั้นอยู่แล้ว ในการเขียนโปรแกรมเราจะใช้ AVI Capture DLL(avicap32.dll)
www.thaiio.com/prog-cgi/vbnetwebcam.html

เวปบอร์ด
thaiio webboard      Market Board
>> Computer & Technology News
io today of thaiio.com
- ติดต่อ DDE (Dynamic Data Exchange) ด้วย Visual Basic 6
- มารู้จักกับ DDE (Dynamic Data Exchange) ในงาน Interface Hardware กันนะ
- การป้องกันการโหลดโปรแกรม : จากคุณ ธีรศักดิ์ ฐานกุล
- การเขียนโปรแกรม แบบ Multi Thread ภาค2 ใน MS Visual C++ 6
- การเขียนโปรแกรม แบบ Multi Thread ใน MS Visual C++ 6
- เรียนรู้และนำ Stage Programming มาใช้งาน
- การต่อพ่วงอุปกรณ์ แบบ Sink และ Source เรื่องเล็กที่ไม่เล็ก
- แนะนำการออกแบบระบบไฟฟ้าในตู้คอนโทรล(Electrical System Design)
- ขยายสัญญาณ I/O ของ Printer Port ด้วย IC8255
- เขียนโปรแกรมติดต่อรับสัญญาณจากกับโทรศัพท์
- TWAIN! เขียนโปรแกรมติดต่อ Scanner,Digital cameras
- Visual Basic.Net เขียนโปรแกรมติดต่อ Com Port(Serail Port)
- VB เขียนโปรแกรมติดต่อระบบฐานข้อมูลทั้งแบบ DAO และ ADO
- มาทำ Shut Down Windows แบบอัตโนมัติตั้งเวลาได้
- มาทำ Restart Windows Shortcut กันเถอะ

<< Read All >>

API function for VB programming
- Shut Down Windowns XP ด้วย .NET
- การเขียนโปรแกรมเพิ่มความเร็ว Printer ด้วย Visual C++
- Eject/Close CD ROM ด้วยฟังก์ชั่น mciSendString
- ปิดโปรแกรมบนระบบ Windows ด้วยฟังก์ชั่น PostMessage
- Shutdow,Restart,Log Off Windown NT,XP,2000 เครื่องไหนก็ได้
- ป้องกันการกดปุ่ม Keyboard และ Mouse
- ตวรจสอบจำนวน Joysticks ในระบบ Windows
- อ่านตำแหน่ง X,Y,Z ของ Joysticks
- ตวรจสอบการติดตั้ง Joysticks ในระบบ Window
- ซ่อน Program Icon จาก Task Manager
- อ่าน Serial Number ของ Disk Disc ใน Computer
- ทำ Link URL โฮมเพท ใน VB ด้วยฟังก์ชั่น ShellExecute
- สั่ง Shutdown,Restart,Logoff เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยฟังก์ชั่น ExitWindowsEx
- หน่วงเวลาระดับ Milliseconds ด้วยฟังก์ชั่น Sleep
- ค้นหา Directory บน MS Windows GetWindowsDirectory
- ทำให้ Icon โปรแกรมไว้ที่ system tray โดยฟังก์ชั่น Shell_NotifyIcon
- ป้องกันการกดปุ่ม Ctrl-Alt-Delete โดยฟังก์ชั่น SystemParametersInfo
- เรียกวินโดวส์รีบูตระบบของไมโครซอฟท์ SHRestartSystemMB
- ให้Text Box สามารถไว้อ่านได้อย่างเดียว ด้วยฟังก์ชั่น SendMessage
- หาไดเรกทรอรี่ในระบบวินโดว์

<< Read All >>


ค้นหา DataSheet

ดูดวง


ดูเนื้อคู่ ดูดวงชะตา ผูกดวง ทำนายฝัน ทำนายนิสัย อ่านใจคนรัก ที่นี่ที่เดียว บริการใหม่จาก ไทยไอโอ
ดูดวงตามเวลาเกิด/เวลาตกฟากNew! 
ดูดวงรายวันตามราศีเกิดNew! 
ดูดวงชะตาเนื้อคู่ตามวันเดือนปีเกิด
ดูเนื้อคู่ตามราศีปีนักษัตร
ดูเนื้อคู่ตามวันเกิดและราศี
ทำนายบุคลิกนิสัยของคุณ
การแกว่งแขนกับการเปลี่ยนแปลงชีพจร

บทความพิเศษ

สร้างและอ่าน บาร์โค๊ด(Barcode)
วิธีทำ Restart Windows Shortcut
วิธีทำ Shut Down Windows Shortcut
รถกระป๋อง->เริ่มเล่น
รถกระป๋อง->โมช่วงล่างให้แรง
รถกระป๋อง->โมใส่รีเลย์แรงสุดๆ
โปรแกรมและซอร์ทโค๊ด
โปรแกรมตัวอย่าง และ Dllport.dll ติดต่อ I/O Parallel Port เวอร์ชั่นนี้ใช้ได้กับ Windows 95,98,NT,Me,XP,2000

Chat ผ่าน TCP/IP Code
ส่ง File ผ่าน TCP/IP code
PC Remote Control ผ่าน TCP/IP
The Shutdown
Resistor Reader
ควบคุมระบบนิวเมติก
VB Voice Chat Code

Copyright Policy    Term of Services   Website Info   Comment To Us   Advertising With Us
Copyright (c) 1999-2006 ThaiIO.com All rights reserved (Version 7.0.0)   Contact webmaster :webmaster@thaiio.com